Skip to main content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Wyniki sortowane według etykiety: publikacje

News

publikacje

The Handmaid’s Tale vs. The Handmaid’s Tale. The Graphic Novel as a Modern Reading of the Traditional Novel

The Handmaid’s Tale, which is Margaret Atwood’s best recognizable work to date, has come into the spotlight again in the late 2010s thanks to the publication of two new adaptations, including Renée Nault’s graphic novel. As the story has been translated into the visual medium by an artist from the new generation, able to look at many issues presented there from a different perspective, while also influenced by the changed sociopolitical context, it has gained a new meaning and has become recontextualized to fit the changed circumstances.
Read More o The Handmaid’s Tale vs. The Handmaid’s Tale. The Graphic Novel as a Modern Reading of the Traditional Novel
publikacje

Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?

Dwadzieścia wieków logiki przyczynowo-skutkowej wydaje się zmieniać w erę logiki „nieciągłej” i rozwoju skokowego, co budzi pytania: jak przygotować nowe pokolenia studentów do takich zmian? I czy w ogóle możliwe jest przygotowanie się do zmian, o których czasami nie da się nawet pomyśleć, nie mówiąc o ich przewidywaniu? Konkurs Three Minute Thesis (3MT) stwarza okazję do dyskusji nad kompetencjami transwersalnymi, przekrojowymi, które w bardzo wąskim dydaktycznym zakresie mogą stanowić jedną z wielu odpowiedzi na postawione pytania.
Read More o Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?
publikacje

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój

I niewiele spraw łączy wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej tak bardzo jak potrzeba znajomości języków obcych. Na większą skalę wymuszają ją procesy globalizacyjne i umiędzynarodowienie nauki, przyznając szczególne miejsce językowi angielskiemu, chociażby przez premiowanie publikacji napisanych w tym języku. Oczywistym jest zatem stwierdzenie, że polityka językowa jest ważną częścią misji Uczelni, zarówno w sferze dydaktyki, jak i wsparcia badań naukowych. Wydaje się, że panuje co do tego powszechna zgoda, ale czy w pełni wykorzystujemy nasz, Uczelni, potencjał?
Read More o Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój

Web Content Display Web Content Display