Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Read More o

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu (lektoratu) w programie studiów realizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego.

Read More o

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ przeprowadza egzaminy doktorskie z nowożytnych języków obcych w przewodzie doktorskim dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Web Content Display Web Content Display