Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Egzamin prowadzony przez Jagiellońskie Centrum Językowe jako element lektoratu akademickiego, na podstawie którego zalicza się język obcy wymagany programem studiów realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu (lektoratu) w programie studiów realizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego.

Read More o

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ przeprowadza egzaminy doktorskie z nowożytnych języków obcych w przewodzie doktorskim dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Web Content Display Web Content Display