Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońskie Centrum Językowe – nowa kultura dydaktyczna

Jeśli założymy, że to język niesie myśl lub że myślenie jest wittgensteinowskim myśleniem w języku, koncepcja kształcenia językowego jako elementu kształcenia uniwersyteckiego; wyda nam się zasadna czy nawet oczywista. Obraz absolwenta UJ, który sprawnie przedstawia nowatorskie koncepcje piękną polszczyzną i równie piękną niemczyzną czy angielszczyzną, mającą dziś status lingua academica, obraz absolwenta, który nie ucieka się do uproszczeń fonologicznych czy syntaktycznych, jakie wymusza lingua franca, jest dziś obrazem pożądanym.

Powoli kształtuje się polityka językowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jagiellońskie Centrum Językowe – główny podmiot tej polityki, w 2016 roku obchodzi swoje dziesięciolecie, choć historycznie rzecz biorąc, każda z jednostek, z których powstało, w momencie fuzji miała za sobą 40 lat tradycji. Dziś JCJ ma w ofercie 11 języków obcych i w ponad 800 grupach uczy rocznie około 11 tysięcy studentów i doktorantów. To nasze podstawowe zadanie. Ale pracujemy także dla kadry aka- demickiej i administracyjnej Uczelni, dla społeczności lokalnej spoza Uniwersytetu, współpracujemy również z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Działem Osób Niepełnosprawnych UJ. W obliczu tych wyzwań, liczb i tradycji zmiany w sposobie działania zespołu (130 lektorów) wydają się niełatwe do wprowadzenia. Jednak JCJ, chcąc zbliżyć profil działania do potrzeb dzisiejszych studentów, wymagań i oczekiwań wydziałów Uniwersytetu, a także wychodząc naprzeciw wzrastającej konkurencyjności, podjęło się ambitnego i odważnego zadania: by najpierw wprowadzić nowy model kształcenia językowego, a następnie poddać weryfikacji jego skuteczność przez audyt zewnętrzny. Efekt? W styczniu 2016 roku JCJ UJ – jako pierwsze uniwersyteckie centrum językowe w Polsce – uzyskało międzynarodową akredytację Eaquals!

Pliki do pobrania
pdf
Monika Stawicka, Jolanta Szczepańska, Marek Herman, Zbigniew Pisz, Dominika Stopa (2016). Jagiellońskie Centrum Językowe - nowa kultura dydaktyczna, Alma Mater, 184-185, 63-65

Widok zawartości stron Widok zawartości stron