Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój

I niewiele spraw łączy wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej tak bardzo jak potrzeba znajomości języków obcych. Na większą skalę wymuszają ją procesy globalizacyjne i umiędzynarodowienie nauki, przyznając szczególne miejsce językowi angielskiemu, chociażby przez premiowanie publikacji napisanych w tym języku. Oczywistym jest zatem stwierdzenie, że polityka językowa jest ważną częścią misji Uczelni, zarówno w sferze dydaktyki, jak i wsparcia badań naukowych. Wydaje się, że panuje co do tego powszechna zgoda, ale czy w pełni wykorzystujemy nasz, Uczelni, potencjał?

Pytanie to powstaje, gdy myślimy o zmianach zachodzących w szkolnictwie, świecie nauki i na rynku pracy. Poszukując na nie odpowiedzi, pięć lat po uzyskaniu akredytacji EAQUALS (The European Association for Quality Language Services), która potwierdziła osiągnięcie najwyższych standardów nauczania w Jagiellońskim Centrum Językowym ponownie chcemy zrewidować potrzeby uczących się i wynikające z nich cele naszych działań.

Pliki do pobrania
pdf
Dominika Stopa (2021). Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój, Alma Mater, 222-223, 59-61

Widok zawartości stron Widok zawartości stron