Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?

Dwadzieścia wieków logiki przyczynowo-skutkowej wydaje się zmieniać w erę logiki „nieciągłej” i rozwoju skokowego, co budzi pytania: jak przygotować nowe pokolenia studentów do takich zmian? I czy w ogóle możliwe jest przygotowanie się do zmian, o których czasami nie da się nawet pomyśleć, nie mówiąc o ich przewidywaniu? Konkurs Three Minute Thesis (3MT) stwarza okazję do dyskusji nad kompetencjami transwersalnymi, przekrojowymi, które w bardzo wąskim dydaktycznym zakresie mogą stanowić jedną z wielu odpowiedzi na postawione pytania.

Konkurs Three Minute Thesis ma już swoją krótką tradycję, bowiem pierwszy raz został zorganizowany w 2008 roku w Australii w University of Queensland (UQ). Podobno ogromna susza w stanie Queensland i konieczność oszczędzania wody spowodowały, że mieszkańcy byli zachęcani do korzystania z prysznica tylko przez trzy minuty. Wtedy to prof. Alan Lawson, jeden z ówczesnych dziekanów QU, wpadł na pomysł konkursu dla doktorantów w formie trzyminutowych prezentacji. Celem konkursu i wtedy, i dziś jest doskonalenie umiejętności akademickich i komunikacyjnych doktorantów przez wyjaśnienie istoty swoich projektów ba- dawczych przed publicznością niebędącą specjalistami w nauce i pracy akademic- kiej. W trzy minuty. Od 2017 roku Grupa Coimbra, sieć najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie przeprowadza finał konkursu 3MT pod- czas corocznego walnego zgromadzenia. W 2021 finał ten odbywa się w Pradze.

Pliki do pobrania
pdf
Monika Stawicka (2021). Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?, Alma Mater, 224, 64-65

Widok zawartości stron Widok zawartości stron