Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polsko-angielski glosariusz terminów akademickich i prawniczych

Zbiór ponad 700 haseł często spotykanych w terminologii akademickiej i używanych głównie w środowisku Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z ich tłumaczeniami na język angielski

Stworzenie Glosariusza miało na celu ujednolicenie tłumaczeń słownictwa akademickiego oraz zaproponowanie łatwo dostępnej bazy anglojęzycznej terminologii akademickiej. Wybór terminologii nastąpił na podstawie analizy dokumentów wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym etapie pracy zestawiono tłumaczenia używanego słownictwa. Następnie dokonano ich walidacji przez pracowników naukowych i dydaktycznych UJ, co doprowadziło do uzyskania listy rekomendowanych tłumaczeń. W tworzeniu listy posłużono się konwencją anglosaską. Należy zaznaczyć, że lista stanowi jedynie bazę rekomendowanych haseł i nie wyklucza poprawności użycia również innych wyrazów i zwrotów. 

Glosariusz został stworzony przez dr Monikę Stawicką, mgr. Stanisława Szufę, mgr Annę Wójtowicz. Walidację przeprowadzili dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, dr hab. Maria Jodłowiec, mgr Izabela Bakota, dr Monika Stawicka, mgr Guy Torr. 

Plik do pobrania

  • Glosariusz (plik dostępny dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu w Office 365)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron