Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy nauczania

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 minimalnym wymaganym poziomem egzaminu z języka obcego nowożytnego na studiach I stopnia jest poziom B2 a na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – poziom B2+.

Znajdujesz się w katalogu Programy nauczania

Brak plików w katalogu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron