Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy i zmiana grupy

Sposób rejestracji

  • Rejestracja obywa się w systemie żetonowym w USOS – przeczytaj ogłoszenie, jak się rejestrować.
  • Żetony niezbędne do rejestracji przyznawane są do 20 września każdego roku akademickigo na podstawie kodów programów przesłanych do Jagiellońskiego Centrum Językowego przez sekretariaty poszczególnych jednostek UJ. Żetony dla nieobowiązkowych lektoratów (realizowanych dodatkowo) lub kursów tematycznych realizowanych dodatkowo przynawane są po uiszczeniu opłaty w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Terminy rejestracji

  • I tura (dedykowana dla poszczególnych programów studiów)
    od 27.09.2022, godz. 8.00 do 02.10.2022, godz. 23.59.
  • II tura (bez dedykacji, różne programy studiów)
    od 06.10.2022, godz. 8.00 do 16.10.2022, godz. 23.59.

Zmiana grupy lektoratowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020, § 3 ust. 4 i 5, po zakończonej rejestracji student może zmienić grupę lektoratową lub dopisać się do grupy poprzez złożenie w sekretariacie JCJ wniosku według wzoru dostępnego na stronie JCJ. Zmiana lub dopisanie do grupy może nastąpić nie później niż do 19 października w semestrze zimowym oraz nie później niż do 2 marca w semestrze letnim.

Wzory pism 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron