Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy i zmiana grupy

Sposób rejestracji

Rejestracja obywa się w systemie żetonowym w USOS – przeczytaj ogłoszenie, jak się rejestrować.

Żetony niezbędne do rejestracji przyznawane są do 20 września każdego roku akademickigo na podstawie kodów programów przesłanych do Jagiellońskiego Centrum Językowego przez sekretariaty poszczególnych jednostek UJ. Żetony dla nieobowiązkowych lektoratów (realizowanych dodatkowo) lub kursów tematycznych realizowanych dodatkowo przynawane są po uiszczeniu opłaty w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego. Na takie kursy można zapisać się również wykorzystując wolne żetony uzyskane poprzez zwolnienie się z lektoratu obowiązkowego.

Osoby studiujące na drugim stopniu studiów i studiach jednolitych magisterskich, które uzyskały zgodę dziekana na nieuczęszczanie na zajęcia lektoratu języka obcego są zobowiązane do rejestracji do grupy lektoratowej na swoim kierunku studiów na zasadach ogólnych. Zapisanie się do grupy jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Terminy rejestracji

  • I tura (dedykowana dla poszczególnych programów studiów)
    od 27.09.2023, godz. 8.00 do 02.10.2023, godz. 23.59.
  • II tura (tura bez dedykacji – możliwość rejestracji do wszystkich grup w miarę wolnych miejsc.)
    od 06.10.2023, godz. 8.00 do 16.10.2023, godz. 23.59.

Zasady dla osób przebywających na stypendium

Osoba, która realizuje lektorat języka obcego i odbywa wymianę w ramach programu Erasmus+ lub uczestniczy w programie wymiany z uczelnią krajową, może uzyskać zaliczenie lektoratu w następujący sposób:

  • przed wyjazdem rejestruje się do grupy lektoratowej i ustala z osobą prowadzącą zajęcia sposób zaliczenia semestru po powrocie;
  • przed wyjazdem nie rejestruje się do grupy lektoratowej, a po powrocie uzyskuje zaliczenie semestru na podstawie decyzji dziekana, ocenę do USOS wprowadza sekretariat jednostki, w której realizowany jest program studiów. Zaliczenie lektoratu na podstawie decyzji dziekana powoduje konieczność zapisania się do grupy lektoratowej na kolejny semestr.

Zmiana grupy lektoratowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020, § 3 ust. 4 i 5, po zakończonej rejestracji student może zmienić grupę lektoratową lub dopisać się do grupy poprzez złożenie w sekretariacie JCJ wniosku według wzoru dostępnego na stronie JCJ. Zmiana lub dopisanie do grupy może nastąpić nie później niż do 19 października w semestrze zimowym oraz nie później niż do 2 marca w semestrze letnim.

Wzory pism 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron