Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy nauczania, cykl 2024-25

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 minimalnym wymaganym poziomem egzaminu z języka obcego nowożytnego na studiach I stopnia jest poziom B2 a na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – poziom B2+.

Programy z języka angielskiego dla jednolitych studiów magisterskich oraz dla studiów drugiego stopnia- cykl 2022/23 oraz cykl 2023/24- znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Znajdujesz się w katalogu Programy nauczania, cykle od 2024-25