Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Collaboration in the Teaching and Learning of Legal English 2019

Collaboration in the Teaching and Learning of Legal English 2019

21 września 2019 Jagiellońskie Centrum Językowe UJ we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Angielskiego Języka Prawniczego (EULETA) zorganizowało warsztaty glottodydaktyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, artykułowanym przez prawników, studentów prawa, lektorów uczących języka angielskiego na wydziałach prawa, a także tłumaczy zajmujących się przekładami tekstów prawniczych, Jagiellońskie Centrum Językowe UJ nawiązało robocze kontakty z Europejskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Angielskiego Języka Prawniczego (EULETA). Kooperacja ta przyniosła wymierne efekty w postaci zorganizowanych wspólnie warsztatów glottodydaktycznych, które odbyły się 21 września 2019 w Krakowie pod honorowym patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzego Pisulińskiego. Ich tematem była współpraca w nauczaniu i uczeniu się angielskiego języka prawniczego. Do Krakowa przyjechało ponad trzydziestu gości, między innymi, z Australii, Czech, Francji, Niemiec, Federacji Rosyj- skiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z wielu uczelni w Polsce. Byli wśród nich zarówno nauczyciele, tłumacze, jak i prawnicy.

Файлы для скачивания
pdf
Alicja Waligóra-Zblewska (2019). Jagiellońskie Centrum Językowe we współpracy ze stowarzyszeniem EULETA. Alma Mater, 213-214, 89

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента