Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rada Centrum (2020-2024)

 1. mgr Izabela Bakota – Zastępca Dyrektor JCJ ds. dydaktycznych
 2. dr hab. Marek Hermann – Zespół języka łacińskiego JCJ (Przewodniczący Rady)
 3. dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
 4. dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ – Wydział Polonistyki
 5. dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ – Wydział Filologiczny
 6. mgr inż. Jolanta Krzyształowska – Zastępca Dyrektor JCJ ds. administracyjno-finansowych
 7. mgr Bernardeta Raczkiewicz Zespół języka angielskiego JCJ
 8. mgr Dominika Stopa – Dyrektor JCJ
 9. dr Anna Szczepanek – Wydział Matematyki i Informatyki
 10. mgr Jolanta Szczepańska – Zespół języków romańskich JCJ
 11. dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 12. mgr Anna Witkowska – Zespół języka niemieckiego JCJ
Файлы для скачивания
pdf
Decyzja nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Centrum w Jagiellońskim Centrum Językowym, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента