Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Certyfikat językowy

Certyfikaty wydawane są osobom, które zdały egzamin kończący lektorat, egzamin kończący drugi lektorat lub egzamin eksternistyczny w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ po 01.10.2005. Certyfikaty można albo odebrać osobiście (Ingardena 3, p. 241) w każdy czwartek 8:30-14:00 albo można zawnioskować o przesłanie certyfikatu pocztą tradycyjną na wskazany adres lub przesłanie skanu na adres e-mail w domenie uniwersyteckiej @uj.edu.pl.

контактная информация
Форма

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента