Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?

To już nie tylko słynny „efekt motyla”, który, jak wiemy, polega na tym, że minimalne zmiany w warunkach początkowych jakiegoś procesu mogą dać w przyszłości kolosalne i nieobliczalne rezultaty, ale nieskończona liczba motyli i ich skrzydeł, ciągle w ruchu...

Dwadzieścia wieków logiki przyczynowo- skutkowej wydaje się zmieniać w erę logiki „nieciągłej” i rozwoju skokowego, co budzi pytania: jak przygotować nowe pokolenia studentów do takich zmian? I czy w ogóle możliwe jest przygotowanie się do zmian, o których czasami nie da się nawet pomyśleć, nie mówiąc o ich przewidywaniu? Konkurs Three Minute Thesis (3MT) stwarza okazję do dyskusji nad kompetencjami transwersalnymi, przekrojowymi, które w bardzo wąskim dydaktycznym zakresie mogą stanowić jedną z wielu odpowiedzi na postawione pytania.

Konkurs Three Minute Thesis ma już swoją krótką tradycję, bowiem pierwszy raz został zorganizowany w 2008 roku w Australii w University of Queensland (UQ). Podobno ogromna susza w stanie Queensland i konieczność oszczędzania wody spowodowały, że mieszkańcy byli zachęcani do korzystania z prysznica tylko przez trzy minuty. Wtedy to prof. Alan Lawson, jeden z ówczesnych dziekanów QU, wpadł na pomysł konkursu dla doktorantów w formie trzyminutowych prezentacji. Celem konkursu i wtedy, i dziś jest doskonalenie umiejętności akademickich i komunikacyjnych doktorantów przez wyjaśnienie istoty swoich projektów ba- dawczych przed publicznością niebędącą specjalistami w nauce i pracy akademic- kiej. W trzy minuty. Od 2017 roku Grupa Coimbra, sieć najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie przeprowadza finał konkursu 3MT pod- czas corocznego walnego zgromadzenia. W 2021 finał ten odbywa się w Pradze.

Pliki do pobrania
pdf
Monika Stawicka (2021). Zmiany jak motyle... Czemu służy konkurs 3MT?, Alma Mater, 224, 64-65

Widok zawartości stron Widok zawartości stron