Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Kursy tematyczne

Kursy tematyczne to kursy specjalistyczne ukierunkowane na doskonalenie umiejętności językowych, poszerzających słownictwo oraz przygotowujących do komunikowania się i pracy w międzynarodowym środowisku. Poziomy biegłości językowej oferowanych kursów tematycznych określone są wedle Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Kursy tematyczne mogą być realizowane jako obowiązkowy lektorat z języka obcego w ramach wolnych żetonów lub niezależnie od lektoratu. W przypadku zaliczania lektoratu kursem tematycznym (dotyczy tylko osób na studiach II stopnia i III stopnia oraz szkół doktorskich) należy zrealizować kurs w wymiarze co najmniej 60 godzin. W przypadku kursów tematycznych realizowanych niezależnie od lektoratu, liczba godzin kursu może być dowolna. Wysokość opłat za dodatkowe żetony określa Rektor w zarządzeniach w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla danych cykli studiów - za kurs 30 godzinny jest to 230 PLN. Rejestracja na kursy tematyczne obywa się za pośrednictwem USOS.

Kursy tematyczne mogą być także realizowane na zasadach odpłatności przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby spoza Uniwersytetu. Zapisy odbywają się za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

Lista kursów

Web Content Display Web Content Display