Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kursy tematyczne

Kursy tematyczne to kursy specjalistyczne z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, filozofii, literatury, filmoznawstwa wiedzy o kulturze, historii i sztuce (język angielski) oraz kultury i sztuki (język francuski) ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności językowych, poszerzających słownictwo i przygotowujących do komunikowania się i pracy w międzynarodowym środowisku (język angielski, język niemiecki).  

  • W ramach lektoratu: osoby na studiach II i III stopnia oraz w szkołach doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego - aby zaliczyć obowiązkowy lektorat z języka obcego i egzamin z języka obcego kończący lektorat, należy zrealizować kurs tematyczny w wymiarze co najmniej 60 godzin.
  • Poza lektoratem: osoby studiujące (studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia III stopnia i szkoły doktorskie) w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach wolnych żetonów; nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego; osoby spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego na zasadach odpłatności.  

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display