Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kursy odpłatne z 12 języków obcych dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej & administracyjnej UJ i osób spoza Uniwersytetu

Read More o

Zajęcia językowe dla studentów i doktorantów UJ, którzy w ramach programu studiów muszą odbyć lektorat z języka obcego nowożytengo i zakończyć go egzaminem

Read More o

Międzywydziałowe zajęcia (lektorat) z języka angielskiego dla studentów i doktorantów UJ z niepełnosprawnością wzroku i słuchu na poziomach A1-C2

Read More o

Kursy językowe na różnych poziomach dla studentów dwóch ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Kursy tematyczne dla studentów II i III stopnia, nauczycieli akademickich UJ oraz osób spoza Uniwersytetu na zasadach odpłatności

Read More o

Interaktywny kurs języka angielskiego online na poziomie B1 dla osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu B2

Read More o

Kursy z akademickiego języka angielskiego (academic writing, academic speaking) dla doktorantów szkół doktorskich

Read More o

Kursy językowe dla Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego na poziomach A1, A2, B1, B2

Read More o

Web Content Display Web Content Display