Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowy lektorat

To nieobowiązkowy i bezpłatny lektorat przeznaczony dla osób na studiach II stopnia, które chcą rozwijać swoje kompetencje językowe w obszarze języka innego niż angielski. Żetony na realizację lektoratu przyznawane są każdej osobie na studiach II stopnia przed otwarciem rejestracji. Lektorat rozpoczyna się w I semestrze I roku i trwa 60 godzin, czyli dwa semestry po 30 godzin. Drugim lektoratem nie można zaliczać ani lektoratu z języka obcego nowożytnego przewidzianego w programie studiów, ani innych kursów w programie studiów.

Oferta na rok akademicki 2023/24

  • Małgorzata Kantor-Noga - język francuski  poziom A1
  • Małgorzata Michalska-Derlatka - język hiszpański poziom A1
  • Irena Szpuler-Dirak – język niemiecki poziom A1
  • Ewa Śnieżewska- język nowogrecki poziom A1
  • Iwona Podgórska-Sasin - język włoski poziom A1

Testy plasujące

Procedura zapisów

  • Rejestracja obywa się w systemie żetonowym w USOS. Podczas rejestracji należy zwracać uwagę na opis grupy – każdy kod (np. JCJ-LDO-N-A2-30/1) zawiera informację o jednostce prowadzącej rejestrację (JCJ), rodzaju kursu (LDO, czyli Lektorat DOdatkowy), języku (N czyli niemiecki), poziomie języka (A2), liczbie godzin w semestrze (30), semestrze nauki języka (1). Polecamy instrukcje rejestracji żetonowej Zespołu USOS – skróconą oraz szczegółową.

Terminy rejestracji

  • Rejestracja na I semestr nauki będzie trwać od 04.10.2024 (od 8:00) do 11.10.2024 (do 23:59). Dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w dodatkowym lektoracie po rozpoczęciu zajęć, nie później jednak niż do 4 listopada 2024 roku.
  • Osoby rozpoczynające II semestr nauki zostaną automatycznie zarejestrowane na II semestr.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron