Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowy lektorat

To nieobowiązkowy lektorat przeznaczony dla wszystkich osób na studiach II stopnia, które chcą rozwijać swoje kompetencje językowe w obszarze języka innego niż angielski. Dodatkowy lektorat rozpoczyna się w II semestrze I roku i trwa 60 godzin, czyli dwa semestry po 30 godzin. Udział w nim jest bezpłatny, a żetony na jego realizację przyznawane są każdej osobie na studiach II stopnia. 

Wybór języka i jego poziom zależy od Ciebie – język należy wybierać z oferty językowej JCJ, natomiast w wyborze poziomu pomocne mogą być testy plasujące, warto zapoznać się także z programem nauczania wybranego języka na wybranym poziomie. Rejestracja na dodatkowy lektorat odbywa się w systemie żetonowym w USOS. Każdy semester kończy się oceną, która wpisywana jest do USOS, ale nie liczy się do średniej ze studiów – zobacz również warunki zaliczania poszczególnych semestrów lektoratu

Dodatkowy lektorat kończy się egzaminem, który składa się z części ustnej i pisemnej, ocena jest wstawiana do USOS i liczy się do średniej ze studiów, a osoba, która zdała egzamin otrzymuje 4 ECTS. Dodatkowym lektoratem nie można zaliczać ani lektoratu z języka obcego nowożytnego przewidzianego w programie studuów, ani innych kursów w programie studiów. 

Zobacz również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron