Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy odpłatne z 10 języków obcych dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej & administracyjnej UJ i osób spoza Uniwersytetu

więcej o

Zajęcia językowe dla studentów i doktorantów UJ, którzy w ramach programu studiów muszą odbyć lektorat z języka obcego nowożytengo i zakończyć go egzaminem

więcej o

Międzywydziałowe zajęcia (lektorat) z języka angielskiego dla studentów i doktorantów UJ z niepełnosprawnością wzroku i słuchu na poziomach A1-C2

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy tematyczne dla studentów II i III stopnia, nauczycieli akademickich UJ oraz osób spoza Uniwersytetu na zasadach odpłatności

więcej o

Interaktywny kurs języka angielskiego online na poziomie B1 dla osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu B2

więcej o

Kursy z akademickiego języka angielskiego (academic writing, academic speaking) dla doktorantów szkół doktorskich

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron