Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na lektorat

Żetony

  • Żetony potrzebne do rejestracji na obowiązkowe lektoraty (przewidziane programem studiów) lub kursy tematyczne realizowane w ramach obowiązkowego lektoratu przyznawane są do 20 września każdego roku akademickigo na podstawie kodów programów przesłanych do Jagiellońskiego Centrum Językowego przez sekretariaty poszczególnych jednostek UJ.
  • Żetony dla nieobowiązkowych lektoratów (nieobjętych programem studiów, realizowanych dodatkowo) lub kursów tematycznych realizowanych dodatkowo przynawane są po uiszczeniu opłaty w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Sposób rejestracji

  • USOSweb 👉 Dla studentów 👉 Rejestracje żetonowe 👉 Rejestracje. 
  • Podczas rejestracji na lektoraty (obowiązkowe lub nieobowiązkowe) należy zwracać uwagę na opis wybieranej grupy, np. JCJ-A-WZiKS-C1-60/3, który zawiera informację o języku (A), wydziale (WZiKS), poziomie języka (C1), liczbie godzin w semestrze (60), semestrze nauki języka (3); studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wyłącznie na pierwszy semestr nauki (np. JCJ-A-WiKS-C1-60/1); studenci, którzy uczęszczali już na lektorat danego języka, rejestrują się na kolejny semestr nauki (np. JCJ-A-WZiKS-C1-60/3).
  • Podczas rejestracji na kursy tematyczne należy zwracać uwagę jedynie na nazwę wybieranego kursu. 
  • Skrócona instrukcja rejestracji żetonowych Zespołu USOS
  • Szczegółowa instrukcja rejestracji żetonowych Zespołu USOS

Terminy rejestracji

  • I tura rejestracji (dedykowana dla poszczególnych programów studiów): od 23.09.2021, godz. 8.00 do 02.10.2021, godz. 23.59.
  • II tura rejestracji (bez dedykacji): od 07.10.2021, godz. 8.00 do 13.10.2021, godz. 23.59.

Rezygnacje

  • Osoby, które zarejestrowały się na zajęcia, ale z różnych powodów nie będą w nich uczestniczyć, mogą złożyć wniosek o rezygnację z tych zajęć do 19 października 2021 roku - po tym terminie zwrot żetonów za I semestr nie będzie możliwy.

Zobacz również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron