Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta językowa

Języki i poziomy biegłości językowej

Poziomy biegłości językowej określone są wedle ESOKJ

 • język angielski – poziomy B2-C2
 • język niemiecki – poziomy A1-C1
 • język francuski – poziomy A1-C1
 • język hiszpański – poziomy A1-C1
 • język portugalski – poziom A1
 • język włoski – poziomy A1-C1
 • język rosyjski – poziomy A1-C1 
 • język łaciński – poziomy A1-B2
 • język starogrecki – poziom A1

Wskazówki

Lektoraty języka obcego najczęściej zaczynają się na II roku na studiach pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich oraz na I roku na studiach drugiego stopnia – dokładne informacje o rozpoczęciu lektoratu i  czasie jego trwania na poszczególnych kierunkach studiów można znaleźć w Aplikacji Sylabus UJ.

Poziomy lektoratu dla poszczególnych stopni studiów:

 • studia jednolite magisterskie i studia – B2+ albo C1+ albo C2+,
 • studia II stopnia – B2+ albo C1+ albo C2+,
 • studia I stopnia – B2 albo C1 albo C2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 minimalnym wymaganym poziomem egzaminu z języka obcego nowożytnego na studiach pierwszego stopnia jest poziom B2, a na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – poziom B2+.  Poziom lektoratu  może się różnić od poziomu zdawanego egzaminu – zalecamy wybieranie wyższych poziomów lektoratu.

W ramach obowiązkowego lektoratu z języka obcego na studiach drugiego  stopnia mogą być realizowane Kursy tematyczne. Aby zaliczyć obowiązkowy lektorat w ten sposób, należy zrealizować kurs tematyczny w wymiarze co najmniej 60 godzin. Kursy tematyczne mogą być także realizowane na wszystkich stopniach studiów, niezależnie od lektoratu, w ramach wolnych żetonów lub po ich dokupieniu.

Osoby, które chcą rozwijać konkretne umiejętności językowe, mogą skorzystać z oferty krótkich kursów nieobowiązkowych w ramach wolnych żetonów lub po ich dokupieniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron