Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grywalizacja w dydaktyce języków obcych – Teaching Slam 2022

Grywalizacja w dydaktyce języków obcych  – Teaching Slam 2022

W dniu 24.10.2022 mgr Maria Talaczyńska podczas konkursu "Teaching Slam 2022 – forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej" przedstawiała założenia metody, zasady i efekty zrealizowanego przez nią kursu języka obcego metodą grywalizacyjną. Zajęcia poprowadzone w oparciu o dwa odrębne scenariusze wskazują na efektywność metody grywalizacyjnej w procesie nauczania, w szczególności na wzmocnienie motywacji angażowania się w zajęcia i chęci wykonywania samodzielnej pracy poza nimi

Zgłoszona do Teaching Slam 2022 prezentacja dotyczyła kursu języka obcego realizowanego w letnim semestrze roku akademickiego 2021/2022 w sześciu grupach lektoratu języka angielskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ. Przygotowanie zajęć wymagało od prowadzących opracowania fabularnego scenariusza, rozpisania go na poszczególne elementy i powiązania ich z wykonywanymi zadaniami. Zajęcia poprowadzono w oparciu o dwa odrębne scenariusze. Pod względem technicznym i komunikacyjnym całość została zrealizowana z wykorzystaniem platformy PEGAZ. Osoby uczestniczące w kursie, ucząc się – zarówno na zajęciach, jaki i samodzielnie poza nimi – wykonywali zadania wbudowane we wcześniej przygotowany scenariusz fabularny. Przechodząc na kolejne poziomy gry otrzymywali gratyfikacje w postaci punktów, odznak, a na końcu zdobywali zaliczenie. Zastosowanie metody, wykorzystującej mechanikę gier komputerowych (pokonywanie różnych wyzwań, wykonywanie zadań, przekraczanie kolejnych poziomów) przyniosły bardzo pozytywne wyniki, wskazując na efektywność metody grywalizacyjnej w procesie nauczania, w szczególności zaś w podnoszeniu motywacji studentów do nauki oraz rozwijania ich autonomii.

Polecamy również
Spotkanie z Amelią VanderLaan, Konsul ds. Kultury i Edukacji, Konsulatu Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Spotkanie z Amelią VanderLaan, Konsul ds. Kultury i Edukacji, Konsulatu Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Zdjęcie poglądowe- uścisk dłoni

Spotkanie Języków Obcych z Biznesem 13.12.2023

Ateny

Wykładowca JCJ wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 7

Na zdjęciu flaga esperancka

Spotkanie z ambasadorem RP w Egipcie dla słuchaczy kursów esperanta JCJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron