Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Abstract Project stanowi rezultat pracy projektowej doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego pracujących pod kierunkiem dr Moniki Stawickiej. Projekt został wykonany w ramach lektoratu z języka angielskiego. Celem projektu była refleksja nad procesem pisania abstraktów, a jej owocem jest strona internetowa służąca pomocą w tym niełatwym procesie. Materiał zawiera repertuar typowych zwrotów, wywiady z profesorami, którzy nie tylko piszą abstrakty do swoich publikacji, ale także recenzują abstrakty i artykuły innych naukowców, kolekcja abstraktów oraz wiele innych wskazówek.

więcej o

Best UJ Presentation jest konkursem organizowanym przez Jagiellońskie Centrum Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ. Polega na wygłoszeniu przez osoby studiujące w Uniwersytecie Jagiellońskim autorskiej prezentacji typu akademickiego.

więcej o

English++ to pierwszy w Polsce e-podręcznik typu "open book" do nauki języka angielskiego dla informatyków. Podręcznik, stale dostępny online, powstał w wyniku nauczania języka angielskiego metodą projektów. Autorem pomysłu i nauczycielem prowadzącym projekt jest dr Monika Stawicka, a współwykonawcami studenci informatyki UJ. English++ zawiera między innymi teksty mówione i pisane oraz materiały służące przygotowaniu prezentacji na tematy fachowe wraz z autentycznymi nagraniami. Projekt uzyskał prestiżową nagrodę European Language Label.

więcej o

"English for Chemistry: Film Bank" to projekt przeprowadzony w roku akademickim 2010/11, którego głównym celem było stworzenie bazy filmów anglojęzycznych, służących jako pomoc do nauczania English for Specific Purposes (ESP) na Wydziale Chemii UJ i kierunkach pokrewnych. Cechą wyróżniającą ten projekt było zaangażowanie studentów z Wydziału Chemii z grup lektoratowych na poziomie B2 w proces opracowywania materiałów multimedialnych dotyczących problematyki specjalistycznej: wyboru filmów z ogólnodostępnych zasobów Internetu i napisania ćwiczeń językowych. Finalnym produktem projektu jest prezentowana strona internetowa, stworzona wyłącznie w celach edukacyjnych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron