Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Akredytacja jako stan umysłu: Akredytacja EAQUALS w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ

Akredytacja w odniesieniu do edukacji językowej na poziomie szkoły wyższej wydaje się wciąż nie mieć jednoznacznej definicji w polskim kontekście edukacyjnym. Działanie takie podlega zatem różnym interpretacjom, jeśli chodzi o jego rolę oraz końcowe rezultaty

Niemniej władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały, że nauczanie języków obcych – jako jedno z zadań mających na celu wyposażenie absolwenta w narzędzia ułatwiające mu karierę zawodową i rozwój własny, powinno być poddane zewnętrznej ocenie, aby zdefiniować mocne i słabe strony istniejącego systemu, wytyczyć kierunki dalszego rozwoju oraz podjąć działania naprawcze, jeśli zaszłaby taka potrzeba. W ten sposób Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (JCJ UJ), odpowiedzialne za nauczanie języków obcych studentów na wszystkich trzech etapach kształcenia na wyższym poziomie edukacji (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), znalazło się na zupełnie nowej ścieżce rozwoju. Wyznaczony został ambitny punkt strategiczny, którym jest osiągnięcie odpowiednich standardów, aby sprostać zewnętrznym europejskim wymaganiom akredytacyjnym. Punktem odniesienia czy, metaforycznie rzecz ujmując, zwierciadłem, w którym można znaleźć odbicie własnej działalności edukacyjnej, jest Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS) oraz standardy, które organizacja ta proponuje w swoim systemie akredytacyjnym.
Файлы для скачивания
pdf
Monika Stawicka (2013). Akredytacja jako stan umysłu: Akredytacja EAQALS w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ, Alma Mater, 160, 24-25

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента