Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Projekty

Abstract Project stanowi rezultat pracy projektowej doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego pracujących pod kierunkiem dr Moniki Stawickiej, którego celem była refleksja nad procesem pisania abstraktów. Materiał zawiera repertuar typowych zwrotów, wywiady z profesorami, którzy nie tylko piszą abstrakty do swoich publikacji, ale także recenzują abstrakty i artykuły innych naukowców, kolekcja abstraktów oraz wiele innych wskazówek.

Читать еще o

English++ to pierwszy w Polsce e-podręcznik typu "open book" do nauki języka angielskiego dla informatyków. Autorem pomysłu i nauczycielem prowadzącym projekt jest dr Monika Stawicka, a współwykonawcami studenci informatyki UJ. English++ zawiera między innymi teksty mówione i pisane oraz materiały służące przygotowaniu prezentacji na tematy fachowe wraz z autentycznymi nagraniami. Projekt uzyskał prestiżową nagrodę European Language Label.

Читать еще o

English for Chemistry to projekt służący stworzeniu bazy filmów anglojęzycznych jako pomoc do nauczania English for Specific Purposes na Wydziale Chemii UJ i kierunkach pokrewnych. Jego cechą wyróżniającą było zaangażowanie studentów z Wydziału Chemii z grup lektoratowych w proces opracowywania materiałów multimedialnych dotyczących problematyki specjalistycznej: wyboru filmów z ogólnodostępnych zasobów Internetu i napisania ćwiczeń językowych. 

Читать еще o

Polsko-angielski glosariusz terminów akademickich i prawniczych to zbiór ponad 700 haseł często spotykanych w terminologii akademickiej i używanych głównie w środowisku Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z ich tłumaczeniami na język angielski. Jego stworzenie miało na celu ujednolicenie tłumaczeń słownictwa akademickiego oraz zaproponowanie łatwo dostępnej bazy anglojęzycznej terminologii akademickiej. 

Читать еще o

Kulturburg stanowi efekt pracy studentów drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy w ramach zajęć lektoratu języka niemieckiego mgr Ireny Szpuler-Dirak na poziomie A2/B1 przygotowali oryginalny film, którego celem było przedstawienie ciekawego miejsca oraz zachęcenie potencjalnego widza do odwiedzenia go.

Читать еще o

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента