Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jagiellońskie Centrum Językowe współpracuje z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w  zakresie nauczania języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego na różnych poziomach ogólnej kompetencji językowej A1, A2, B1, B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Nasi lektorzy prowadzą zajęcia tak, aby uwzględnić potrzeby i możliwości słuchaczy, a materiały dydaktyczne podlegają adaptacji. Kursy mają profil ogólny i koncentrują się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Naszym celem jest aby Państwo nie tylko uczyli się porozumiewać w językach obcych, ale także aby czas lektoratu był owocnym czasem współpracy spędzonym w przyjaznej atmosferze.

  • Osoby rozpoczynające zajęcia językowe w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w sprawie zapisów i harmonogramów zajęć powinny bezpośrednio kontaktować się z sekretariatem JUTW.
  • Osoby, które chcą kontynuować kurs jezykowy rozpoczęty w JUTW powinny zgłosić się do Sekretariatu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.

Wszystkie zajęcia językowe planowane są jako kursy 54 godz. (dwa semestry), koszt jednego semestru wynosi 300 zł.

Informacja o zapisach na zajęcia językowe w roku akademickim 202122 pojawi się tutaj we wrześniu 2021.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display