Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla seniorów

Charakterystyka zajęć

Jagiellońskie Centrum Językowe prowadzi języka angielskiego na różnych poziomach ogólnej kompetencji językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Lektorzy prowadzą zajęcia tak, aby uwzględnić potrzeby i możliwości osób uczestniczących, a materiały dydaktyczne podlegają adaptacji. Kursy mają profil ogólny i koncentrują się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Naszym celem jest, by osoby uczestniczące nie tylko uczyły się porozumiewać w językach obcych, ale także by czas lektoratu był owocnym czasem współpracy spędzonym w przyjaznej atmosferze.

Zapisy na zajęcia

Wszystkie zajęcia językowe planowane są jako kursy 54 godz. (dwa semestry), koszt jednego semestru wynosi 425 PLN. Zapisy odbywają się w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.

Harmonogram zajęć

  • poziom A2 – środa, godz. 11.00-12.30, zajęcia stacjonarne w budynku przy ul. Ingardena 3
  • poziom B2 – środa, godz. 9.15-10.45, zajęcia stacjonarne w budynku przy ul. Ingardena 3

Programy nauczania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron