Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońskie Centrum Językowe współpracuje z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie nauczania języka angielskiego na różnych poziomach ogólnej kompetencji językowej (A1, A2, B1, B2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Adaptacje materiałów

Nasi lektorzy prowadzą zajęcia tak, aby uwzględnić potrzeby i możliwości słuchaczy, a materiały dydaktyczne podlegają adaptacji. Kursy mają profil ogólny i koncentrują się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Naszym celem jest aby Państwo nie tylko uczyli się porozumiewać w językach obcych, ale także aby czas lektoratu był owocnym czasem współpracy spędzonym w przyjaznej atmosferze.

Zapisy

  • Osoby rozpoczynające zajęcia językowe w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w sprawie zapisów i harmonogramów zajęć powinny bezpośrednio kontaktować się z sekretariatem JUTW.
  • Osoby, które chcą kontynuować kurs jezykowy rozpoczęty w JUTW powinny zgłosić się do Sekretariatu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ. Wszystkie zajęcia językowe planowane są jako kursy 54 godz. (dwa semestry), koszt jednego semestru wynosi 300 zł.

Harmonogram zajęć

Programy nauczania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron