Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektorat dla doktorantów, cykle do 2023-24

Charakterystyka zajęć

Kwestie związane z realizacją lektoratu języka obcego nowożytnego (charakter obowiązkowy/fakultatywny, poziom języka, liczba godzin) określają programy kształcenia poszczególnych dyscyplin naukowych prowadzone w Szkołach Doktorskich UJ: Szkoła Doktorska Nauk SpołecznychSzkoła Doktorska Nauk HumanistycznychSzkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (nie prowadzimy zajęć dla Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). 
W miejsce lektoratu istnieje możliwość realizacji kursów tematycznych.

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na lektoraty odbywa się w systemie żetonowym w USOS.

Programy nauczania kursów dla doktorantów, cykle do 2023-24

Widok zawartości stron Widok zawartości stron