Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie 0

W drugim semestrze nie prowadzimy grup na tym poziomie.
  • Proszę wypełnić, podpisać i zeskanować Umowę.
  • Proszę zdeponować skan umowy w miejscu wskazanym w formularzu.
  • Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta przesłany przez Sekretariat po wypełnieniu formularza.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie A1+

  • Proszę wykonać test poziomujący (dotyczy tylko języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego) i zachować wynik na rozmowę z lektorem (po zakończeniu testu istnieje możliwość zapisania wyniku jako plik pdf na pulpicie swojego komputera).
  • Proszę zapisać się na rozmowę z lektorem.
  • Proszę po odbyciu rozmowy z lektorem pobrać, wypełnić oraz podpisać Umowę i Zgodę (poniżej), wybrać grupę i dokonać zapisu przez sekretariat JCJ
  • Proszę skany dokumentów przesłać wiadomością e-mail.
  • Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta wygenerowany przez Sekretariat po przesłaniu ww. dokumentów.

Osoby kontynuujące dotychczasową naukę w JCJ

 

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, dlatego przydzielanie do grup odbywa się według kolejności zgłoszeń. Do uczestnictwa w zajęciach będą dopuszczone osoby, które dopełniły następujących formalności: dokonały zapisu w sposób wskazany poniżej, przekazały wymagane dokumenty oraz dokonały wpłaty za kurs.

Opłata za semestr nauki pobierana jest w całości lub dwóch równych ratach (w sprawie rat – kursy.jcj@uj.edu.pl).

Prośby o wystawienie faktury wraz z danymi należy przesyłać na adres kursy.jcj@uj.edu.pl. W przypadku faktur imiennych i faktur na firmę opłacanych przez osobę fizyczną zapisującą się na kurs, prośbę o wystawienie faktury należy przesłać przed dokonaniem wpłaty za kurs. Faktury wystawiane są po rozliczeniu wpłaty przez Kwesturę UJ w terminie około 7 dni po dokonaniu wpłaty.

Prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:

 

Dokumenty do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron