Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Kursy dla seniorów

Charakterystyka zajęć

Jagiellońskie Centrum Językowe prowadzi języka angielskiego na różnych poziomach ogólnej kompetencji językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Lektorzy prowadzą zajęcia tak, aby uwzględnić potrzeby i możliwości osób uczestniczących, a materiały dydaktyczne podlegają adaptacji. Kursy mają profil ogólny i koncentrują się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Naszym celem jest, by osoby uczestniczące nie tylko uczyły się porozumiewać w językach obcych, ale także by czas lektoratu był owocnym czasem współpracy spędzonym w przyjaznej atmosferze.

Zapisy na zajęcia

Wszystkie zajęcia językowe planowane są jako kursy 54 godz. (dwa semestry), koszt jednego semestru wynosi 425 PLN. Zapisy odbywają się w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.

Dokumenty do pobrania

Umowa o warunkach odpłatności za kursy językowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram zajęć

Prowadząca: mgr Monika Wolanin

  • Środa 9.45 – 11.15 grupa B1 sala 233
  • Środa 11.30 – 13.00 grupa B2 sala 233
  • Środa 13.10 – 14.40 grupa B2 sala 233

Prowadząca: mgr Agnieszka Potoczna-Gawlik

  • Środa 13.15-14.45 grupa A1 sala 239

Pierwsze spotkanie w semestrze letnim 2023/24 odbędzie się 28 lutego 2024.

Programy nauczania

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента